יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
דף הבית מערכת שעות חטיבת הביניים הספריה גלריית תמונות הורים חדר מורים יצירת קשר

09:15 - 08:30 - שיעור ראשון 10:00 - 09:15 - שיעור שני 10:20 - 10:00 - הפסקה 11:05 - 10:20 - שיעור שלישי 11:50 - 11:05 - שיעור רביעי 12:00 - 11:50 - הפסקה 12:45 - 12:00 - שיעור חמישי 13:30 - 12:45 - שיעור שישי 13:45 - 13:30 - הפסקה 14:30 - 13:45 - שיעור שביעי 15:15 - 14:30 - שיעור שמיני 15:20 - 15:15 - הפסקה 16:00 - 15:20- שיעור תשיעי 16:40 - 16:00 - שיעור עשירי 17:20 - 16:40 - שיעור אחד עשר