יום א', ו’ בסיון תשע”ח
דף הבית מערכת שעות חטיבת הביניים הספריה גלריית תמונות הורים חדר מורים יצירת קשר

09:00 - 08:15 - שיעור ראשון 09:45 - 09:00 - שיעור שני 09:55 - 09:45 - הפסקת אוכל חט"ב / מחנך חט"ע 10:15 - 09:55 - הפסקה 11:00 - 10:15 - שיעור שלישי 11:45 - 11:00 - שיעור רביעי 12:00 - 11:45 - הפסקה 12:45 - 12:00 - שיעור חמישי 13:30 - 12:45 - שיעור שישי 13:35 - 13:30 - הפסקה 14:20 - 13:35 - שיעור שביעי 15:05 - 14:20 - שיעור שמיני 15:10 - 15:05 - הפסקה 15:50 - 15:10 - שיעור תשיעי 16:30 - 15:50 - שיעור עשירי 16:35 - 16:30 - הפסקה 17:15 - 16:35 - שיעור אחד עשר 17:55 - 17:15 - שיעור שניים עשר