יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
דף הבית מערכת שעות חטיבת הביניים הספריה גלריית תמונות הורים חדר מורים יצירת קשר
תקנון בית ספרי בית הספר רואה בהידברות בין מורים, תלמידים והורים חלק בלתי נפרד מחייו.כדי לתת מענה הולם לתלמיד ולבני ביתו אנו מבקשים שהפנייה הראשונה תהיה למורה המקצועי לפי הצורך. אם לא יינתן מענה מספק, ניתן לפנות לגורמים המקצועיים הבאים לפי הסדר הבא: רכז/ת מקצוע, מחנך/ת הכיתה, רכז/ת שכבה ויועצת.

בית הספר רואה בהידברות בין מורים, תלמידים והורים חלק בלתי נפרד מחייו. כדי לתת מענה הולם לתלמיד ולבני ביתו אנו מבקשים שהפנייה הראשונה תהיה למורה המקצועי לפי הצורך. אם לא יינתן מענה מספק, ניתן לפנות לגורמים המקצועיים הבאים לפי הסדר הבא: רכז/ת מקצוע, מחנך/ת הכיתה, רכז/ת שכבה ויועצת. במקרה שהבעיה לא נפתרה ניתן לפנות לסגני/ות המנהלת או למנהלת ביה"ס. בית הספר רואה בהורים שותפים מלאים בעשייה החינוכית. הקשר השוטף מתנהל במספר מישורים: אישי, כיתתי ושכבתי. בבית הספר קיימת תוכנת המשוב המאפשרת להורים מעקב אחרי הישגי התלמיד, התנהגותו והנוכחות בשיעורים. על ההורים חלה האחריות להתעדכן באופן שוטף דרך תוכנה זו וליצור קשר עם צוות ביה"ס בהתאם. הורים שאין ברשותם מחשב מתבקשים ליצור קשר עם מחנך/ת הכיתה וליידע אותו/ה בהתאם. שעות הקבלה של המורים יפורסמו באתר הבית ספרי ויימסרו לתלמידים. דרכי הקשר של ההורים עם ביה"ס: 1. אסיפת הורים כיתתית – כללית, בראשית השנה. 2. ימי הורים יתקיימו לקראת סיום רבעון ו/או מחצית ומיועדים למסירת מידע ועדכון על הישגי התלמידים ותפקודם. 3. קבלת הורים לשיחה תערך בשעות קבלת הורים ובתאום מראש. 4. תוכנת המשו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) דרכה ניתן לקבל מידע על התנהלות התלמידים והישגיהם. 5. דיווח באמצעות מכתב ו/או טלפון ייעשה בהתאם לצורך. 6. פרסום חוזרים מיוחדים בנוגע לפעילויות, תוכניות ונושאים שונים הקשורים בחיי היומיום.